No Image

Imam Muslim (206-261 H)

1 Juni 2010 admskpk 0

Nama lengkapnya ialah Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an-Naisaburi. Ia juga mengarang kitab As-Sahih (terkenal dengan Sahih Muslim). […]

No Image

Abdullah bin Abbas (wafat 68 H)

24 Mei 2010 admskpk 0

Abdullah bin Abbas adalah shahabat kelima yang banyak meriwayatkan hadist sesudah Sayyidah Aisyah, ia meriwayatkan 1.660 hadits. Dia adalah putera Abbas bin Abdul Mutthalib bin […]

No Image

Abdullah bin Umar (Wafat 72 H)

26 April 2010 admskpk 0

Periwayatan hadits paling banyak sesudah Abu Hurairah adalah Abdullah bin Umar. Ia meriwayatkan 2.630 hadits. Abdullah adalah putra khalifah ke dua Umar bin al-Khaththab saudara […]

No Image

Imam Bukhari (194-256 H)

22 April 2010 admskpk 3

Negeri Bukhara sebagai negeri muara sungai Jihun yang terletak di sebelah utara Afghanistan dan sebelah selatan Ukraina adalah negeri yang banyak melahirkan imam-imam Ahlul hadits […]